اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)

پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 16 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 15 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 21 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 19 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 17 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 17 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رفتار پرده های سپر فلزی ساحلی در مقابل خاک های روان شده

تحقیق رفتار پرده های سپر فلزی ساحلی در مقابل خاک های روان شده | تعداد صفحات: 19 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان)

پاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان) | تعداد اسلاید: 23 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سفارش تبلیغات در شاپرفا