فایل های دسته بندی مدیریت و اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت ارزیابی کار و زمان

پاورپوینت ارزیابی کار و زمان | تعداد اسلاید: 192 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازرگانی بین الملل (نظریه ها و کاربردها) - دکتر حقیقی

پاورپوینت بازرگانی بین الملل (نظریه ها و کاربردها) - دکتر حقیقی | تعداد اسلاید: 243 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب موفقیت از زبان اشخاص موفق

کتاب موفقیت از زبان اشخاص موفق | تعداد صفحات: 93 | زبان: فارسی - انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم - مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن)

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم - مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن) | تعداد اسلاید: 86 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 46,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقد و بررسی سازمانهای یادگیرنده (وضعیت کشور در استفاد از این الگو)

پاورپوینت نقد و بررسی سازمانهای یادگیرنده (وضعیت کشور در استفاد از این الگو) | تعداد اسلاید: 44 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش شبکه ها و ارتباطات در سازمان ها

پاورپوینت نقش شبکه ها و ارتباطات در سازمان ها | تعداد اسلاید: 27 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری (فصل 5 - مفاهیم ریسک و بازده) - چارلز پی جونز - دکتر تهرانی

حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری (فصل 5 - مفاهیم ریسک و بازده) - چارلز پی جونز - دکتر تهرانی | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حل مسائل مدیریت سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام عادی - دکتر تهرانی (فصل 10)

پاورپوینت حل مسائل مدیریت سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام عادی - دکتر تهرانی (فصل 10) | تعداد اسلاید: 26 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام عادی - دکتر تهرانی (فصل 10)

پاورپوینت مدیریت سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام عادی - دکتر تهرانی (فصل 10) | تعداد اسلاید: 56 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی

پاورپوینت تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی | تعداد اسلاید: 30 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با بازارهای مالی بین المللی

پاورپوینت آشنایی با بازارهای مالی بین المللی | تعداد اسلاید: 45 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازار ارز

پاورپوینت بازار ارز | تعداد اسلاید: 12 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا